PETRA Negrus
10.02.2002r. - 06.11.2015r
Opis: Suka dobrej wielkości o mocnym kośćcu,
poprawna sylwetka o bardzo ładnej górnej i dolnej linii,
dobrze kątowane kończyny, swobodny, dynamiczny ruch, wesoły temperament.
(rodowód)