MAFIA Lualaba

HD-A, ED-0/0
(rodowód)

(wystawy)

w wieku 7 miesięcy

w wieku 5,5 miesiąca