ESTERKA z Czerwonego Widzewa - HD-A
06.06.2001r.-08.08.2014r.

(Wystawy)
Opis: Dobrej wielkości, w bardzo dobrych proporcjach suka o dobrych proporcjach głowy,
poprawna dolna i górna linia, dobrze wypełniony tułów, dobre kątowanie
i poprawnie ustawiane kończyny. Dobry kościec, poprawna szata, ładna szyja,

dobry front, doskonała psychika i temperament, swobodny i dynamiczny ruch.
(rodowód)